Uard dùinte san Rathaig Mhòr son obair glanaidh

Air fhoillseachadh

Tha NHS na Gàidhealtachd air uard 4C ann an Ospadal an Rathaig Mhòr ann an Inbhir Nis a dhùnadh fad 24 uairean 's obair glanaidh a' dol air adhart ann.

Tha trioblaidean air a bhith aca leis a' ghalar Clostridium-difficile o chionn ghoirid 's thathas an dòchas gun toir an glanadh seo pìseach air cùisean.

Anns na beagan mhìosan a dh'fhalbh, tha cuid de dh'euslantaich ann an uard 4C ann an ospadal an Rathaig Mhòr air a bhtih a' fulang leis a' ghalar Clostridium-difficile.

Hydrogen Peroxide

A-nis tha NHS na Gàidhealtachd a' dol a dh'fheuchainn ris an uard a ghlanadh ann an dòigh eadar-dhealaichte.

An turas seo, bidh iad a'cleachdadh smùid Hydrogen Peroxide.

A-rèir choltais, tha an dòigh-glanaidh seo gu sònraichte math airson an làr agus ballachan a ghlanadh.

Thathas ag ràdh nach tèid an dòigh-glanaidh a tha seo a chleachdadh an àite dhòighean-glanaidh eile ge-tà.

Tha an t-ospadal ag ràdh gum bi an dà chuid a' dol air adhart airson dèanamh cinnteach gu bheil an uard glan.