Cathraiche a' Bhùird ga shireadh

Bòrd na Gàidhlig Image copyright BnG
Image caption Tha an dreuchd làn-ùine air a bhith bàn bho dh'fhàg Art MacCarmaig sa Mhàirt.

Tha Riaghaltas na h-Alba an-dràsta a' sireadh thagraichean airson dreuchd Chathraiche Bhòrd na Gàidhlig.

Tha Ealasaid Nic an t-Saoir air a bhith san obair gu h-eadar-amail bho dh'fhàg Art MacCarmaig sa Mhàirt.

Tha ise den bheachd gur e foghlam a bhios na phrìomhachas don Chathraiche ùr, agus a' bhith a' neartachadh na Gàidhlig ann an sgìrean taobh a-muigh na Gàidhealtachd.

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Cathraiche BhnaG ga shireadh

"Tha dùbhlain aig a' Ghàidhlig co-dhiù, ach tha mi a' smaointinn gu bheil an suidheachadh anns a bheil sinn an-dràsta cho math 's a tha e air a bhith o chionn iomadh bliadhna," thuirt i.

"Saoilidh mi gur e an dùbhlan as motha a bhios againn thar nam bliadhnaichean, a bhith ga toirt air feadh na dùthcha gu lèir.

"Tha a' Ghàidhlig làidir air Ghàidhealtachd 's anns na h-Eileanan.

"Tha e mar fhiachadh oirnn fàs agus feabhas a dhèanamh anns na h-àiteachan far a bheil i beò mar thà, agus barrachd fàis a dhèanamh anns na bailtean mòra far nach eilear cho eòlach air a' Ghàidhlig," thuirt i.

Tha dùil gum bi an Cathraiche ùr a' gabhail na dreuchd os làimh bho thoiseach a' Mhàirt an ath-bhliadhna.

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile