Iomairt FlySkye an impis tòiseachadh

  • Air fhoillseachadh
Raon-laighe an Eilein Sgitheanaich
Fo-thiotal an deilbh,
Tha còrr is 20 bliadhna ann bho chaidh an raon-laighe a chleachdadh mu dheireadh airson seirbheisean coimearsalta.

Tòisichidh iomairt ùr an t-seachdain seo a tha ag amas air seirbheis adhair ùr a stèidheachadh eadar an t-Eilean Sgitheanach agus meadhan na h-Alba.

Tha a' bhuidheann-iomairt, air a bheil FlySkye, a' dèanamh dheth gum faodadh ceangal adhair feum mòr a dhèanamh do dh'eaconamaidh agus coimhearsnachd an eilein.

Tha Comhairle na Gàidhealtachd, Iomairt na Gàidhealtachd 's nan Eilean agus HiTrans mar-thà a' rannsachadh an gabhadh seirbheisean adhair a thòiseachadh às ùr, ach tha an luchd-iomairt a' cumail a-mach gun do dhearbh aithisg a dh'fhoillsich HiTrans ann an 2007 gun robh dha-rìribh iarrtas ann airson leithid de sheirbheis.

B' ann ann an 1988 a chaidh raon-laighe Aiseig a chleachdadh mu dheireadh le plèana coimearsalta, ged a dh'fhaodas e a bhith air a chleachdadh fhathast leis na seirbheisean èiginn.

Farpais

'S e Prionnsabal Shabhal Mòr Ostaig, Boyd Robasdan, fear den fheadhainn a tha an lùib iomairt FlySkye.

Tha esan a' dèanamh dheth gum feum seirbheisean adhair tòiseachadh a-rithist cho luath 's a ghabhas gus am bi e comasach dhan Eilean Sgitheanach farpais ri coimhearsnachdan eile a thaobh ghnothaichean leithid turasachd agus gnìomhachais.

Tha e cuideachd an dùil gum faodadh seirbheisean-adhair a bhith gu buannachd na colaiste.

"Tha oileanaich eile againn a tha a' tighinn à dùthchannan thall-thairis as t-Samhradh a dh'ionnsaigh an t-Sabhail - bha feadhainn againn à dà dhùthaich thar fhichead as t-Samhradh gu na cùrsaichean goirid againn agus dhèanadh e feum dhaibh-san 's dhèanadh e feum do dh'fheadhainn eile nach b' urrainn tighinn chun an seo," thuirt e.

Thuirt Mgr. Robastdan nach deach co-dhùnadh fhathast ge-tà, an e ceangal a Ghlaschu neo Dhùn Èideann a b' fheàrr a fhreagradh air daoine, agus gur e sin tè de na ceistean ris am bi sgrùdadh Comhairle na Gàidhealtachd, HIE agus HiTrans a' coimhead.

Thèid iomairt FlyeSkye a chur air bhog gu h-oifigeil Diardaoin.