BBC Naidheachdan

Deasbad nan Sgoiltean air fàire

Published
image captionBidh 20 sgoil bho air feadh Alba a' gabhail pàirt anns an fharpais

Tòisichidh a' chiad chuairt de Dheasbad nan Sgoiltean ann an Steòrnabhagh an ath-sheachdain.

'S e seo a' 14mh bhliadhna den deasbad, a th' air a mhaoineachadh le BT Alba.

Bidh 22 sgioba a' gabhail pàirt anns an deasbad am bliadhna, a' riochdachadh 20 sgoil bho air feadh Alba - an àireamh as motha fhathast.

'S ann anns An Lanntair ann an Steòrnabhagh a chumar a' chiad dhà chuairt dhen fharpais, air Diciadainn an 7mh là dhen t-Samhain, agus Diardaoin an 8mh là.

Tha na deasbadan sin fosgailte dhan mhòr-shluagh.

Thèid na ceithir sgiobannan leis an àireamh as motha de phuingean troimhe chun nan iar-chuairtean deireannach den fharpais ann an Ionad Sgeulachdan na h-Alba ann an Dùn Èideann.

'S ann am Pàrlamaid na h-Alba a chumar a' chuairt dheireannach de Dheasbad nan Sgoiltean air Diciadainn an 28mh là den t-Samhain.

"Adhbhar Misneachd"

'S iad Jo NicDhòmhnaill, a bha roimhe na Neach-deasachaidh aig Craoladh nan Gàidheal, Raonaid Nic a' Phearsain a tha na h-iar-cheannard air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, agus Iain Moireasdan a bha na fhear-naidheachd aig a' BhBC agus a tha a-nis os cionn na companaidh Morrison Media Solutions a bhios nam britheamhan am bliadhna.

Thuirt Jo NicDhòmhnaill gu bheil e a' toirt toileachais dhi a bhith an lùib Deasbad nan Sgoiltean.

"'S e dìreach tlachd agus adhbhar misneachd a th' anns an Deasbad agus tha mise a' faireachdainn cho fortanach gu bheil an cothrom agam èisteachd ri daoine òga às gach ceàrnaidh den dùthaich a' deasbad air a h-uile seòrsa cuspair. Tha iad cho siubhlach, cho eirmseach agus cho dòigheil," thuirt i.