Co-rèite a thaobh foirmichean croitearachd?

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Thèid an dreach ùr den fhoirm a-nis a chur a-mach feuch beachd nan Clàrcan Baile fhaighinn air.

Chan fheum Clàrcan Baile fiosrachadh mu dhaoine fa-leth a chur gu Coimisean na Croitearachd fo mholaidhean a chaidh a dheasbad aig co-labhairt de luchd-measaidh a' Choimisein ann an Inbhir Nis.

Cha bheag sin de chonnspaid a th' air a bhith ann mu fhoirmichean a dh'iarradh air Clàrcan fiosrachadh a chur a-steach mu mar a bha daoine a' cleachdadh an fhearainn.

Bha clàrcan air a ràdh gun diùltadh iad am fiosrachadh sin a thoirt seachad.

Chaidh cruth ùr den fhoirm a chur air adhart aig a' cho-labhairt ge-tà, leis an robh daoine riaraichte, a' chiallaicheadh nach biodh fiosrachadh sònraichte mu dhaoine fa-leth a dhìth.

Tha ceithir pàirtean gu bhith ris an fhoirm ùr.

Dh'fheumte a' chiad phàirt dheth a lìonadh a-steach, ach cha leigeadh a leas daoine no croitean fa-leth ainmeachadh ann.

Bhiodh e an urra ris na clàrcan an uair sin co-dhiù lìonadh iad na pàirtean eile den fhoirm - ma tha, no mur a bheil iad airson gnothach a thogail leis a' Choimisean.

Thuirt Neach-gairm a' Choimisein, Susan Walker, gun robh an luchd-measaidh riaraichte leis an fhoirm ùr, agus nach robh iad ga fhaicinn bagairteach.

Thèid a-nis a chur a-mach gu na clàrcan baile fhèin feuch dè am beachd a th' acasan air.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh