Crathadh air na lìogan iomain

Air fhoillseachadh
Tùs an deilbh, Comann nan Camanachd
Fo-thiotal an deilbh,
Thug Comann na Camanachd dà phrìomh adhbhar son structar nan lìogan atharrachadh.

Dh' innis bòrd stiùiridh Chomann na Camanachd aig a' choinneimh bhliadhnail aca oidhche h-Aoine gun tèid am Prìomh Lìog a lùghdachadh ann an 2014 bho 10 sgiobaidhean gu 8.

A thuilleadh air a sin, gabhaidh lìog nàiseanta eile, (A' Chiad Lìog Nàiseanta) àite Na Ciad Roinn a Tuath agus A' Chiad Roinn a Deas.

Bidh 8 sgiobnaidhean anns A' Chiad Lìog Nàiseanta ùr.

Thèid an dà sgioba a chrìochnaicheas anns an dà àite mu dheireadh ann am Prìomh Lìog na bliadhna sa dhan Chiad Lìog Nàiseanta.

Gabhaidh na 3 sgiobaidhean as fhèarr bhon Chiad Roinn a Tuath agus Roinn a Deas na h-àitichean eile.

Thar nam mìosan mu dheireadh tha Comataidh sgrùdadh chò-fharpaisean na Camanachd air a bhith a' toirt sùil air dè na cruthan a bu fhreagarraiche son nan lìogan.

Thug Comann na Camanachd dà phrìomh adhbhar son structar nan lìogan atharrachadh.

  1. Airson an àireamh de gheamaichean sa Phrìomh Lìog a lùghdachadh.
  2. Airson farpais nas fhèarr a chruthachadh a-measg nan sgiobaidhean as fhèarr taobh a-miugh a' Prìomh Lìog.

Tha Friseal MacCoinnich air Comataidh sgrùdadh cò-fharpaisean na Camanachd.

"Cha robh iad cinnteach dè seòrsa cruth a bu chòir a bhith air a' gheama, ach cha robh iad toilichte leis an t-seòrsa cruth a bh'ann", thuirt e.

A-rèir cheann-suidhe Comann na Camanachd, Èirdsidh Robasdan, tha dòchas ann gum bi na lìogan ùra soirbheachail.

"Tha sinn an dòchas gur e ceum adhartach a th' ann, seo na thàinig a-mach às a' cho-chomhairleachadh…chì sinn rè ùine am bi e soirbheachail."

'Tha sinn a' tuigsinn bho na bliadhnaichean mu dheireadh gun atharraich cùisean gu math aidhchearr agus tha feum air sùil a chumail fad na h-ùine air structar nam farpaisean.'

Tòisichidh sèasan 2013 air 2n là den Mhàrt, is thèid na lìogan ùra an cuir an gnìomh aig deireadh na sèasan sin.