Cupanan Rois & GF MhicRath

Chaidh na taghaidhean a dhèanamh 'son Cupa Rois agus Cupa GF MhicRath

Thachair seo aig coinneimh bhliadhnail Comann Ball-coise an Eilein Sgitheanaich is Loch Aillse ann an talla Chaol Àcain.

Cupa Rois

A' Chiad Chuairt
Am Ploc v Port Rìgh
GA United v Dùn Bheagain
An Caol v Caol Àcain
An Dàrna Cuairt
Slèite is an Srath v An Caol air neo Caol Àcain
Juniors Phort Rìgh v GA United neo Dùn Bheagain
Am Ploc neo Port Rìgh v An Sruthan
Stafainn v Gleann Eilg

Cupa GF MhicRath

A' Chiad Chuairt
Am Ploc v Stafainn
Port Rìgh v Gleann Eilg
An Caol v GA United
An Dàrna Cuairt
Am Ploc neo Stafainn v An Caol neo GA United
Slèite is an Srath v An Sruthan
Caol Àcain v Dùn Bheagain
Port Rìgh neo Gleann Eilg v Juniors Phort Rìgh