Tidsear air Ghàidhealtachd ga chur às a dhreuchd

Air fhoillseachadh

Chaidh tidsear bho àrd-sgoil ann an Inbhir Nis a chur às a dhreuchd, an dèidh èisteachd a chum Comhairle Choitcheann Luchd-Teagaisg na h-Alba.

Dh'aidich Iain Mac a' Mhaoilein, 29, gun do ghabh e cocaine air beulaibh dithis sgoileir aig fèis chiùil, a thuilleadh air grunn chasaidean eile co-cheangailte ris an dòigh san robh e ga ghiùlain fhèin le sgoilearan.

Bha Mgr Mac a' Mhaoilein a' teagasg dràma aig Acadamaidh Chùil Lodair.