Tubaist mhairbhteach ann an Earra-Ghàidheal

Air fhoillseachadh

Tha dithis fhireannach air bàsachadh an dèidh tubaist-rathaid air an A83 aig a' Chàrn Dhubh, aig ceann Loch Fìne an Earra-Ghàidheal.

Bha an dithis ann am bhana Peugeot a bh' ann an tubaist le làraidh feasgar Dimàirt.

Bha an dithis fhireannach 20 agus 24 bliadhna de dh'aois.

Chaidh dràibhear na bhana a ghoirteachadh, ach cha robh e dona, 's fhuair dràibhear na làraidh às gun a ghoirteachadh.