£90,000 airson foghlam Gàidhlig

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Thèid an t-airgead a roinn eadar diofar phròiseactan.

Bidh taic-airgid de cha-mhòr £90,000 bhon Riaghaltas air a roinn eadar pròiseactan do sgoilearan, oileanaich agus luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.

Nam measg bidh sgeama airson stuthan a dhealbh do sgoilearan le feumalachdan sònraichte, sgoiltean samhraidh ann an coimhearsnachdan Gàidhealach airson tidsearan a thrèanadh, agus pàipearan deuchainn prelim anns a' Ghàidhlig a leasachadh.

Chaidh seo ainmeachadh aig coinneamh ann an Dùn Èideann air foghlam Gàidhlig.

"Cuiridh na pròiseactan seo uile gu mòr ris an taic a th' ann do dhaoine a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig," thuirt Ministear na Gàidhlig, Alasdair Allan.

"Ma tha a' Ghàidhlig gus soirbheachadh san àm ri teachd, feumaidh sinn a bhith cinnteach gum bi sàr-fhoghlam, goireasan agus taic aig luchd-ionnsachaidh aig a h-uile ìre.

"Tha e cudromach a-rèiste, a thuilleadh air tachartasan agus gnìomhan a chur air dòigh, gun cuir sinn airgead a-steach airson cloinne a tha le feumalachdan sònraichte agus a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig, agus gun toir sinn an trèanadh as fheàrr as urrainn do na tidsearan againn.

"Chan ann a-mhàin gun toir cothroman bogaidh do thidsearan ann an coimhearsnachdan Gàidhealach piseach air na sgilean cànain aca, ach bheir e misneachd dhaibh ann a bhith ga cleachdadh gu làitheil.

"Faodaidh iad an uair sin an t-eòlas a th' aca air àite na Gàidhlig ann an Alba an là an-diugh, agus ar dualchas cultarail a thoirt seachad do an cuid sgoilearan fad am beatha-obrach," thuirt e.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh