Leudachadh aig Port-adhair an Òbain

Air fhoillseachadh

Tha dòchas ann gum faod seirbheis-adhair a bhith air a stèidheachadh às an Òban gu meadhan na h-Alba.

Tha àrdachadh air tighinn air an àireamh de dhaoine a' tha a' cleachdadh Puirt-adhair an Òbain gu ruige eileanan Earra-Ghàidheal.

A' tabhainn ceangail nas luaithe, tha an t-seirbheis a' leigeil le daoine siubhail a Thioridh, a Cholla, a Cholbhasa agus a dh'Ìle.

Tha dòchas ann a-nis gun tèid an t-seirbheis sin a leudachadh gu meadhan na dùthcha.