BBC Naidheachdan

£150,000 airson seach-rathad an t-Sròim

Published

Thèid £150,000 a thoirt seachad airson obair-càraidh air seach-rathad an t-Sròim.

Tha seo mar phàirt de dh'airgead-chalpa a bharrachd a chaidh a thoirt seachad do Chomhairle na Gàidhealtachd le Riaghaltas na h-Alba.

Chaidh an t-airgead a thoirt seachad airson cuideachadh le grunn phròiseactan, nam measg leasachadh rathaidean ann an Rathasair - pròiseact a fhuair £50,000.