Stiùidio
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Naidheachdan 11:00m

19 Am Màrt 2013 Ùraichte aig Ùraichte aig

Cìopras

Tha a' Phàrlamaid ann an Cìopras ag ullachadh airson bhòta air na molaidhean connspaideach airson cìs aon uair air airgead a th' aig daoine air a shàbhaladh anns na bancaichean. Tha an Riaghaltas ag ràdh gun cuir iad dìon air feadhainn aig a bheil nas lugha na €20,000 sna cunntasan-banca. Tha an sgeama seo co-cheangailte ri oidhirp air taic-airgid eadar-nàiseanta fhaighinn do dh'eaconamaidh Chìoprais a tha an cunnart a dhol fodha le fiachan.

Cosgaisean Cùraim-chloinne

Dh'fhoillsich an Riaghaltas sgeama ùr airson cuideachadh a thoirt do phàrantan le cosgaisean cùraim-chloinne bho 2015. Fon phlana bhiodh teaghlaichean far a bheil dithis phàrant, no aon phàrant singilte ann an cosnadh, a' faighinn luach 20% de dh'fhaochadh cìse air na tha cùram-cloinne a' cosg dhaibh, suas ri £1,200 gach bliadhna airson gach leanaibh. Tha na Làbaraich ag ràdh ge-tà, gu bheil feum aig pàrantan air cuideachadh an-dràsta fhèin.

Sneachda

Tha còrr is 80 sgoil dùinte le sneachda trom air taobh sear na h-Alba eadar Siorrachd Obar Dheathain, Taobh Tatha, Machair Aonghais, agus Lodainn is na Crìochan. Chuir an sneachda maill air mòran dhràibhearan sna sgìrean sin sa mhadainn.

Ìre na h-Atmhorachd

Dh'èirich an Atmhorachd airson a' chiad uair ann an còig mìosan. Bha an Clàr-ceannaich (CPI) suas gu 2.8% anns a' Ghearran, bho 2.7% anns an Fhaoilleach.

Iorac

Chaidh còrr is 20 duine a mharbhadh agus 100 eile a leòn ann an sreath ionnsaighean boma ann am Baghdad, prìomh bhaile Iorac. Tha deich bliadhna ann a-màireach bho chaidh feachdan eadar-nàiseanta an sàs ann an Iorac airson faighinn cuidhteas Saddam Hussein.

Am Pàpa

Bhruidhinn am Pàpa, Proinnseas, ris na ceudan mhìltean dhaoine a chruinnich ann an Ceàrnag Pheadair anns an Ròimh, far an deach a stèidheachadh gu h-oifigeil mar Phàpa anns a' mhadainn. Thuirt e gu bheil dleastanas airsan, mar Phàpa, cuideachadh a thoirt do dhaoine bochda an t-Saoghail.

Ospadal an Eilein Sgitheanaich

Chaidh rabhadh do choinneimh san Eilean Sgitheanach an-raoir gur dòcha gun caill an sgìre cothrom air ospadal ùr ma bhios sgaradh-bheachd ann eadar deas agus tuath mu làrach dhan ghoireas. Tha moladh ann aon ospadal ùr a chur an àitea na dhà a th' ann san Ath Leathann agus am Port Rìgh. Dh'innis NHS na Gàidhealtachd do dh'Fhòram na Sgìre-comhairle an-raoir mun ìre aig a bheil iad leis na planaichean sin.

Ministear Eadailteach

Thèid a' chiad mhinistear Eadailteach a bha riamh air eaglais Phròstanaich ann an Dùn Èideann a phòsadh ri tè de choithionalan na h-Eaglaise Saoire an sin. 'S ann à Sardinia a tha Gavino Fioretti o thùs. Ghabh e ri gairm bho Eaglais Shaoir Lìte ann an Dùn Èideann. Tha e air a bhith na iar-mhinistear aig Eaglais Shaoir Ghreyfriars an Inbhir Nis airson dà bhliadhna.