Fear à Eilginn a dhìth

  • Air fhoillseachadh

Tha na poilis a' feuchainn ri duine 65 bliadhna de dh'aois à Eilginn ann am Moireibh, a tha a dhìth, a lorg.

Chaidh fios a chur gun deach Stuart Sunter a dhìth bho sgìre Bishopmill Dimàirt.

Tha e sia troighean de dh'àirde, caol, le dreach odhair is falt ruadh a tha a' fàs tana aig an dosan.

Tha na poilis airson bruidhinn ri duine sam bith a chunnaic Mgr Sunter a' fàgail na bhana aige ann an Hopeman Diciadain.

'S e bhana gheal Renault a th' aige.