BBC Naidheachdan

Taic do dh'iarrtas Chomhairlean

Published
image captionDh'iarradh comhairlean eileanach tuilleadh chumhachdan bho Dhùn Èideann, no Lunnainn.

Tha BPA nan Eilean Siar, Alasdair Allan, ag ràdh gu bheil Riaghaltas na h-Alba ag aontachadh ri cuid mhath de dh'iarrtasan nan Comhairlean Eileanach airson tuilleadh chumhachdan.

Chuir Comhairlean nan Eilean Siar, Arcaibh 's Sealtainn iarrtasan cumhachd air adhart, le rudan a dh'iarradh iad bho Lunnainn no Dùn Èideann ge b' e dè thachras san referendum air neo-eisimeileachd.

Thuirt Mghr Allan gu bheil iad gu math faisg air an Riaghaltas air rudan mar smachd fhaighinn air grunnd na mara, a tha an-dràsta an urra ri Oighreachd a' Chrùin.

Thuirt Ruairidh Moireach, a tha a' bruidhinn as leth na h-iomairt "Nas Fheàrr Còmhla" ge-tà, gur ann a tha Riaghaltas na h-Alba air cumhachd a thoirt air falbh bho sgìrean iomallach.

Aig a' cheart àm, tha fear de bhuill Nàiseantach na Gàidhealtachd ag ràdh gum faodadh ùidh dhaoine ann an deamocrasaidh san sgìre a bhith air a neartachadh nan deadh Comhairle na Gàidhealtachd a bhriseadh an-àirde.

Bha Ball Ghallaibh, Chataibh 's Rois, Rob Gibson, a' bruidhinn às dèidh do Chomataidh Pàrlamaid dragh a thogail mu cho ìosail 's a tha an àireamh de dhaoine a tha a' bhòtadh ann an taghaidhean comhairle.

Thuirt e gum biodh barrachd ùidh aig daoine nan robh ùghdarrasan ionadail nas lugha, le barrachd chumhachd air cìsean agus cosgais.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Cumhachdan ùra gan iarraidh airson nan eilean