BBC Naidheachdan

Taic do sgeama taigheadais

Published

Tha Cùirt an t-Seisein air taic a chur ri Pàirce Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh, a tha am beachd faisg air 2,000 taigh a thogail sa phàirce.

Bha grunn bhuidhnean san sgìre ag iomairt an aghaidh an leasachaidh, 's iad a' gearain mun bhuaidh a bheireadh e air an àrainneachd.

Tha na taighean san amharc anns an Aghaidh Mhòir, Drochaid Charra, Ceann a' Ghiùthsaich agus Ceann Drochaid.