Stiùidio
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Naidheachdan 11:00m

8 An t-Iuchar 2013 Ùraichte aig Ùraichte aig

Anndra Moireach

Thuirt Andaidh Moireach gur e an geama an aghaidh Novak Djokjevic an-dè geama cho doirbh 's a bh' aige riamh. Rinn an t-Albannach a' chùis air Djokjevic ann an trì seataichean airson tìotal nam fear aig Wimbledon, 's e a' dèanamh rud nach do rinn fear eile à Breatainn bho thog Sir Fred Perry an tìotal ann an 1936. Aig a' cheart àm thuirt Prìomh Mhinistear na h-Alba, Ailig Salmond, nach eil esan a' toirt feart dha feadhainn a tha ga chàineadh airson bratach na h-Alba a thogail aig Wimbledon an-dè. Thuirt Mgr Salmond nach robh e ach a' comharrachadh Albannach a' glèidheadh tìotal Wimbledon airson a' chiad turas ann an còrr is 100 bliadhna.

An Èipheit

Thuirt an Riaghltas anns an Èipheit gun deach còrr is 30 duine a mharbhadh ann an sabaid ann an Cairo eadar feachdan an Airm agus luchd-iomairt. Thuirt an t-Arm gun do dh'fheuch feadhainn a tha dìleas dhan Cheann-Suidhe a chaidh a chur às an dreuchd an t-seachdain seo chaidh, Mohammed Morsi, ri bristeadh a-steach dhan togalach anns an bheil esan ga chumail an grèim. Tha pàrtaidh poileataiceach Mhgr Morsi, am Bràthrachas Muslamach, ag ràdh gun deach losgadh orra gun adhbhar fhad 's a bha iad ag adhradh faisg air an togalach.

Taighean-comhairle

Thuirt a' mhòr-chuid de dh'ùghdarrasan ionadail na h-Alba gun tàinig àrdachadh air an àireamh dhaoine air a bheil fiachan le màl nan taighean-comhairle aca an dèidh atharrachadh ann an sochairean taigheadais anns a' Ghiblean. Thuirt caidrerachas nan ùghdarrasan iondail, COSLA, ma leanas seo, gum faodadh àrdachadh de £25m a bhith ann am fiachan màil ro dheireadh na bliadhna-iomhais. Agus tha a' bhuidheann ag iarraidh air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte beachdachadh a-rithist air Cìs nan Seòmraichean Cadail - am Bedroom Tax.

Kay NicMhathain

Chaochaill Kay NicMhathain, a tha ainmeil airson a pàirt ann a bhith a' toirt na cloiche, an Lia Fàil, a-mach à Abaid Westminster. B' i an aon bhoireannach, còmhla ri triùir eile, a thug a' chlach a-mach às an abaid air Là na Nollaige ann an 1950. Lean rannsachadh mòr poilis an dèidh sin, anns an deach a' chrìoch eadar Alba agus Sasainn a dhùnadh. Dh'fhàg iad a' chlach mu dheireadh thall aig Abaid Obar Bhrothaig. Bha i 84, agus chaochaill i ann an dachaigh chùraim aig Loch Iù air taobh siar Rois.

Uisge

Tha còrr is 20,000 dachaigh agus togalach gun seirbheis an uisge ann an ceann a tuath Ghlaschu eadar Bearsden, Muileann Dhàibhidh, agus Maryhill. Tha Rathad Maryhill far an do bhris a' phìob, dùinte. Thuirt Uisge na h-Alba gu bheil iad a' dèanamh an dìcheill a' phìob a chàradha gus an t-uisge a thilleadh cho luath 's is urrainn dhaibh.

Coimisean na Croitearachd

Ghabh Riaghaltas na h-Alba ri pàipear anns an deach mìneachadh air dòigh sam bi Coimisean na Croitearachd a' dèanamh an cuid obrach a rèir na chaidh iarraidh ann an Achd Ath-Leasachaidh na Croitearachd ann an 2010. Tha stad a chur air crìonadh an t-sluaigh anns na sgìrean iomallach aig meadhan a' phlana.