Obair air an A82

  • Air fhoillseachadh
A82
Fo-thiotal an deilbh,
Tha dùil gum bi an obair deiseil as t-Samhradh an ath-bhliadhna.

Thòisich an obair-togail aig Creag na Cùbaid air an A82 sa Chèitean am bliadhna, ach a-nis feumar an rathad a dhùnadh tron oidhche.

Thèid an rathad a leudachadh gus cuidhteas fhaotainn de na solais-rathaid, agus thathar a' dol a thogail drochaid aig oir an locha.

Chan eil clàran oifigeil aig Còmhdhail Alba a thaobh dè cho fada is tha iad air a bhith ann, ach bha iad an seo airson còrr is 30 bliadhna co-dhiù.

Airson an obair sin a dhèanamh feumar an rathad a dhùnadh eadar 10:00f agus 06:00m a h-uile oidhche eadar seo agus 20mh An Sultain.

Aig na h-amanan sin feumaidh dràibhearan rathad Inbhir Aora agus Dail Mhàilidh a ghabhail.

Ach gu fortanach cha bhi an rathad a' dùnadh fad trì mìosan mar a bha dùil an toiseach.

Uile gu lèir cosgaidh am pròiseact £9.3m agus thathar an dòchas gum bi e deiseil as t-Earrach.

Seach-rathad sa Chrìon-Làraich

Chaidh fhoillseachadh gur e a' chompanaidh RJ MacLeòid a fhuair an cùmhnant airson seach-rathad a thogail timcheall air a' Chrìon-Làraich.

Is e cùmhnant luach £5m a th' ann, agus thèid an rathad ùr seo a thogail air taobh siar a' bhaile.

Dh'fhaodadh cùisean a bhith gu math teann do dhràibhearan sa Chrìon-Làraich gu h-àraidh aig àirde an t-Samhraidh nuair a tha na rathaidean trang le luchd-turais.

Tha dà dhrochaid ìosail, chumhang sa bhaile far am faodadh maill a thighinn air an trafaig.

Tòisichidh an obair an ceann beagan sheachdainean agus thathar an dùil gum bi e deiseil as t-Samhradh an ath-bhliadhna.