Gàidhlig
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Dìon bho Bhòrd na Gàidhlig

11 An Dàmhair 2013 Ùraichte aig Ùraichte aig

Chuir Bòrd na Gàidhlig dìon air mar nach b'urrainn do fhear de stiùirichean Comhairle na h-Eaglaise Brice ceist a fhreagairt air dè dìreach a bh' anns a' phlana Ghàidhlig aca.

Dh'fhoillsich a' chomhairle am plana nas tràithe an t-seachdain seo ach cha robh fios aig Nigel Mac an Fhleisdeir, a bha os cionn a' phlana, dè na prìomh phuingean a tha a' nochdadh ann.

Tha Bòrd na Gàidhlig ag ràdh gun obraich iad ris a' chomhairle gus am plana a chur an gnìomh agus gur ann tro cho-obrachadh a nì iad adhartas le planaichean Gàidhlig nam buidhnean poblach.