Dùbhlan do rannsachadh tuath-gaoithe

Air fhoillseachadh

Tha rannsachadh poblach, a thòisicheas Diluain, mu thuath-gaoithe a thathas a moladh do thaobh sear Rois mì-laghail a rèir buidhne a tha a' cur an aghaidh a' phròiseict.

Tha a' bhuidhean "Save Our Straths" air iarraidh air Comhairle na Gàidhealtachd stad a chur air an rannsachaidh aca mun tuath-ghaoithe, a bhiodh ann an Àrd Rois.

Air a' mhìos a chaidh, chaidh lorg gun robh tuath-gaoith ann an Sealtainn mì-laghail air sgàth nach robh cead airson dealan a chruthachadh aig a luchd-dealbhachaidh.

Tha Save Our Straths ag ràdh nach eil an cead sin aig a' chompanaidh Wind Energy, a th' air cùlaibh an sgeama ann an Àrd Rois nas motha.