BBC Naidheachdan

Ionad Chaoil Thunga leis a' choimhearsnachd

Published

Tha buidheann choimhearsnachd ann an Tunga, an Dùthaich MhicAoidh, air sealbh a ghabhail air ionad coimhearsnachd san sgìre.

Thug Comhairle na Gàidhealtachd sealbh air Ionad a' Chaoil, agus pìos fearainn a tha ri thaobh, don bhuidhinn North Coast Connection.

Bidh a' bhuidheann an-dràsta a' ruith thachartasan slàinte 's falainneachd, 's iad a' toirt cosnaidh do thriùir luchd-obrach pàirt-ùine.

Tha iad a-nis airson an t-ionad a leasachadh gus am bi e na "hub" coimhearsnachd, far am bi tachartasan gan cumail còig làithean san t-seachdain.

Tha iad cuideachd ag amas air lios coimhearsnachd, le tunail-fàis ann, a stèidheachadh air an fhearann ri taobh an ionaid.