An ceangal eadar am Punjab is Port Rìgh

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Air an àrd-ùrlar, tha e follaiseach gu bheil an cur-seachad a' còrdadh gu mòr ris na dannsairean.

Cha shaoileadh duine gum biodh ceangal eadar am Punjab agus Port Rìgh, ach tha.

Tha tè às na h-Innseachan air blasad de dhualchas sgìre a breith a thoirt dhan àite far a bheil i an-diugh a' dèanamh a dachaigh.

Thàinig Meena Watts a dh'fhuireach dhan Eilean Sgitheanach bho chionn trì bliadhna agus thug i leatha sgilean dannsaidh na dùthcha far an do rugadh i.

Thòisich Meena ag ionnsachadh dannsa thraidiseanta Innseanach nuair nach robh i ach dà bhliadhna de dh'aois, agus tha i an-diugh ga theagasg do mhuinntir an Eilein.

Ged a tha na ceumanan fhathast stèidhichte gu mòr air an stoidhle Bollywood a chithear ann am filmichean nan Innseachan, thar nam bliadhnaichean tha stoidhlichean eadar-nàiseanta air nochdadh 's air buaidh a thoirt.

A thuilleadh air boireannaich, bidh Meena cuideachd a' teagasg chloinne bige.

Slàinte inntinn

Chan e a-mhàin gur e deagh eacarsaich a th' ann an dannsa do shean agus òg, tha Meena den bheachd gu bheil e math do shlàinte inntinn dhaoine cuideachd.

"Tha dannsa math a thaobh slàinte agus fallaineachd, ach cuideachd, gu sòisealta, tha e a' toirt cothrom do dhaoine a bhith a' tighinn còmhla," thuirt i.

Image copyright Getty Images
Image caption Thòisich Meena ag ionnsachadh dannsa thraidiseanta Ìnnseanach nuair nach robh i ach dà bhliadhna de dh'aois.

Tha piuthar Kathleen NicChoinnich, Lynn, a' fulang le Alzheimer's agus tha na clasaichean Bollywood air buaidh mhòr a thoirt oirre.

"Nuair nach eil càil aice a nì i, tha i a' coimhead cho tùrsach. Ach, air an àrd-ùrlar, thòisich i a' dannsa anns a' bhad. Tha i fìor dhèidheil air a' cheòl," dh'innis Kathleen.

Cothrom

Air an àrd-ùrlar, tha e follaiseach gu bheil an cur-seachad a' còrdadh gu mòr ris na dannsairean.

Thuirt tè de na h-oileanaich, Màiri NicChoinnich: "Tha sinn air eilean beag ann an ceann a tuath na h-Alba; cò a-riamh a shaoileadh gum biodh sinn nar dannsairean Bollywood!"

Gheibh am pobal cothrom gluasadan nan oileanach fhaicinn as t-Earrach agus iad trang ag ullachadh airson taisbeanadh de dhannsa Bollywood aig ionad Àrois ann am Port Rìgh.