Cupa Eilean an Fhraoich

  • Air fhoillseachadh

Chaidh an taghadh a dhèanamh 'son Cupa Eilean an Fhraoich is seusan ùr a' bhuill-coise ionadail a-nise air fàire.

Tha an taghadh mar a leanas;

A' Chiad Chuairt

An Rubha - Na Lochan

Càrlabhagh - Am Bac

Na Hearadh - An Taobh Siar

An Iar-Chuairt Dheireannach

Càrlabhagh / Am Bac - Nis

An Rubha / Na Lochan - Na Hearadh / An Taobh Siar

Thèid a' cuairt dheireannach air adhart ann an Càrlabhagh ach ma 's e gun ruig an sgioba sin a' chuairt deireannach, thèid a chluich ann an Col Uarach.