Aiseagan an asgaidh

Air fhoillseachadh

Thèid 8,000 ticead aiseig a thoirt do dhaoine an asgaidh airson am brosnachadh gus tadhal air eileanan na h-Alba.

Tha an iomairt, anns a bheil VisitScotland, CalMac agus Serco NorthLink Ferries an sàs, mar phàirt de Bhliadhna an Tilleadh Dhachaigh.

Gheibh daoine na ticeadan tro bhaileat air-loidhne sa Mhàrt.

Chan eil fada bho chaidh Leòdhas agus na Hearadh ainmeachadh le TripAdvisor mar an t-eilean as fheàrr anns an Roinn Eòrpa airson luchd-turais.

Gheibh daoine air cur a-steach airson ticead air an làraich aig VisitScotland.