BBC Naidheachdan

Iomairt shàbhailteachd airson an A9

Published
Iarraidh iomairt shàbhailteachd ùr air dràibhearan a bhith faiceallach nuair a bhios iad a' dol seachad air carbadan air an A9.
Tha seo mar phàirt de phlanaichean nas motha aig Riaghaltas na h-Alba gus an àireamh de thubaistean a th' air an rathad as fhaide an Alba a lùghdachadh.
Tha iad cuideachd airson camarathan-astair cuibheasach a chur an sàs.
Le 40% dhe na tubaistean a th' air pàirtean aon-fhillte dhen A9, tha cuideigin a' feuchainn ri dhol seachad air carbad eile.
Tha a' bhuidheann A9 Average Speed Cameras Are Not the Answer air a bhith ag iarraidh air an riaghaltas dèiligeadh ri mar a tha daoine a' dol seachad air carbadan aig droch amannan.
Bu chòir dhen A9 gu lèir eadar Inbhir Nis is Peairt a bhith dà-fhillte ro 2025.
Cosgaidh an obair £3bn.