Cupa Amataireach na Gàidhealtachd

Air fhoillseachadh

Chaidh an taghadh a dhèanamh 'son Chupa Amataireach na Gàidhealtachd 2014.

Tha na geamaichean sa chiad chuairt dha sgiobaidhean nan Eilean Siar agus Roinn Tìr Mòr a Deas mar a leanas;

Na h-Eileanan an Iar

Nis - Beinn nam Fadhla

An Rubh - Na Lochan

Càrlabhagh - Barraigh

United Steòrnabhaigh - Athletic Steòrnabhaigh

South End - Na Hearadh

Chaidh Am Bac, An Taobh Siar agus Saints an Iochdair dìreach dhan darna chuairt.

Tìr Mòr a Deas

Auctioneers - Marc Innis

Abhach - Curry Hoose

Highland Hoops - Port Rìgh / GA United

Gellions Loch Nis - KDM

Taigh-Òsta Chùil Odair - Keg Wanderers

Àird na Saoir / Juniors Port Rìgh - Baile Màiri

AJG Parcels - Slèite agus an Srath

Pheonix / Korrie - Cùil Bhòcaidh / The Exchange

Am Blàr Dubh - Hill Rovers

Caol Àcain - Sams

Thèid na geamaichean air adhart air an 17mh den Chèitean.