Fianais ghèadh ri thrusadh

  • Air fhoillseachadh
GeòidhTùs an deilbh, Getty Images
Fo-thiotal an deilbh,
Tha croitearan is tuathanaich air a bhith a' gearain o chionn fhada mu na geòidh ghlasa.

Trusaidh Comataidh nan Cùisean Dùthchail aig Holyrood fianais air aithrisean gu bheil àireamhan mòra de gheòidh ghlasa a' milleadh talamh-àitich ann an cuid de sgìrean de dh'Alba.

Tha tuathanaich agus croitearan air Ghàidhealtachd agus air Ghalltachd a' gearain gum bi na h-eòin ag ithe cus feòir agus arbhair.

Dh'iarr an dà chuid Caidreachas Croitearachd na h-Alba, agus Aonadh Nàiseanta nan Tuathanach an Alba gun tèid barrachd smachd a chur air na th' ann de gheòidh ghlasa.

Thathas a' tomhas gu bheil mu 10,000 gèadh ann an Uibhist a-mhàin.

Meadhan na dùthcha

Chaidh cead a thoirt seachad airson na geòidh a spadadh ann an Ìle, Uibhist agus Arcaibh.

Thuirt Fear-Gairm na Comataidh, am BPA Nàiseantach Rob Gibson, gun tèid fianais air an trioblaid a thrusadh thar nam mìosan a tha romhainn.

"Tha an trioblaid leis mar a tha àireamhan nan gèadh ag èirigh gu math nas fharsainne na na sgìrean croitearachd.

"Chunnaic mi fhèin mar a tha feur agus arbhar air am milleadh gu tur air feadh sgìrean farsainn."

Tha Raibeart Dòmhnallach, a tha na labhraiche do dh'Aonadh Nàiseanta nan Tuathanach agus aig a bheil fearann ann an Srath Spè, ag ràdh gu bheil na geòidh a-niste nan trioblaid do thuathanaich ann am meadhan na dùthcha.

Gun ghluasad

"'S e an rud a tha sinn a' faicinn a-nise, 's e gu bheil iad a' fuireach ann an seo," thuirt e.

"B' àbhaist gun tigeadh iad agus gum falbhadh iad, ach a-nise tha iad ann an seo fad na bliadhna agus tha iad a' greimeachadh fad an t-siubhail.

"Chan eil sion airson an toirt a-mach. Chan eil "predator" mar a chanadh iad, air na geòidh.

"Sna làithean a chaidh seachad bhiodh daoine a' losgadh orra, agus bha sin gan cumail sìos.

"Ach chan fhaod thu sin a dhèanamh. Feumaidh tu cead fhaighinn a-nise, agus chan fhaigh thu ach cead airson 's dòcha aonan no dhà a mharbhadh.

"A-niste cha b' urrainn dhan luchd-poileataigs ach faicinn gun robh rudeigin ceàrr," thuirt e.