Airidh air moladh?

Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh
Salmond a' diùtadh leisgeul iarraidh

Mar as trice tha taic nam ball nàiseantach airson Ailig Salmond gu math follaiseach.

Ach, aig Ceistean a' Phrìomh Mhinisteir an-diugh, bha iad nas sàmhaiche nan àbhaist.

Fiù 's a-measg buill a' chaibineit bha Mgr Salmond a' coimhead car aonaranach.

Bha e soilleir gu leòr nach robh iad idir air an dòigh mu chuspair nan ceistean a thogadh leis na ceannardan dùbhlanach uile.

Bha ainm Mhgr Salmond air còmhdach na h-irise GQ an-diugh.

Ach b' e na thuirt e na bhroinn mu Vladimir Putin a chur an tàmailt air daoine.

Nàire

Thuirt am Prìomh Mhinistear gun robh "cuid de rudan" mun cheannard Ruiseanach airidh air moladh.

Am beachd Johann Lamont 's e adhbhar nàire a bha sin agus dh'iarr i air leisgeul a thoirt seachad.

Cha tug.

Mhìnich do cheannard nan Làbarach Mgr Salmond gun robh e a-mach air Gèamaichean Oileampaigeach a' Gheamhraidh a bha air moit a thoirt air ais do muinntir na Ruis.

A bharrachd air sin, thuirt Mgr Salmond gun robh an riaghaltas aige air draghan mu chòirichean daonna a thogail le Consul na Ruis ann an Dùn Èideann.

Cha robh sin gu leòr don fheadhainn a bha ga cheasnachadh.

Mì-rùn

Thuirt ceannard nan Tòraidhean, Ruth Davidson gun robh e gu tur ceàrr gun d'rinn am prìomh mhinistear an t-agallamh le Alasdair Caimbeul nuair a bha feachdan na Ruis a' cruinneachadh air a' chrìch leis an Ugràin.

Dh'aidich Willie Rennie airson nan Lib Deamach nach robh mì-rùn aig Mgr Salmond an aghaidh dhaoine gèidh air neo gun robh e taiceil ron riaghaltas ann an Siria - ach nach do thuig e gun do dh'ìslich e e fhèin nuair a mhol e daoine mar sin.

Ach a-rithist, cha do ghabh am prìomh mhinistear ri sin.

Agus, chuir e as leth nam pàrtaidhean uile gun robh iad air a' cheist a thogail air sgàth adhbharan poileataigeach.

Tha Mgr Salmond a' cumail a-mach gu bheil na dùbhlanaich a' fiaradh nam briathran aige.

Ach an seo aig Holyrood tha cuid a' faighneachd an robh e idir ciallach na beachdan seo a thoirt seachad anns a' chiad dol a-mach.