D-Day ga chomharrachadh

  • Air fhoillseachadh
A' Bhanrigh san Fhraing
Fo-thiotal an deilbh,
Dh'fhàg a' Bhanrigh cuimhneachan aig Cladh Bayeux san Fhraing

Tha comharrachadh a' dol gu bheil 70 bliadhna ann bho D-Day an uair a thòisich feachdan Breatannach agus feachdan na co-bhanntachd nan iomairt air cladaichean na Frainge.

Thòisich Ceann-suidhe na Frainge, Francois Hollande, cuirm cuimhneachaidh is e ag ràdh gur e là a bha seo a thug atharrachadh air an t-saoghal.

Fo-thiotal a’ bhidio,

D-Day - Na bràithrean MacSuain

Chaidh Mgr Hollande is an Ceann-Suidhe Barack Obama aig seirbheis aig Cladh Bayeux, far an do dh'fhàg a' Bhanrigh cuideachd cuimhneachan.

Bidh na ceannardan cuideachd a' coinneachadh ri feadhainn a bha an lùib D-Day aig Ouistreham, tè de na tràighean far an deach saighdearan air tìr ann an 1944.

Fo-thiotal a’ bhidio,

D-Day - Inbhir Aora

Bha Murchadh agus Alasdair MacSuain, nach maireann, à Scalpaigh am measg nan saighdearan a chaidh air tìr anns an Fhraing. Bhruidhinn iad ri Radio nan Gàidheal bho chionn 20 bliadhna.

Bha cuid de na saighdearan a bha an lùib D-Day air trèanadh a dhèanamh ro-làimh air cladaichean Loch Fìne ann an Earra-Ghàidheal.

Fo-thiotal a’ bhidio,

D-Day - Murchadh Peutan

Bha aig aon àm suas ri 150,000 saighdear stèidhichte timcheall air Inbhir Aora is iad a' trèanadh. Tha mìneachadh a bharrachd an seo bhon Bhrigadier Iain MacPhàrlain.

Tha ùidh mhòr aig Murchadh Peutan às an Eilean Sgitheanach san Dàrna Chogadh. Thuirt e gun robh D-Day am measg fìor ghlè bheag de làithean a thug atharrachadh air eachdraidh an t-saoghail.