Strì sa Bhreatainn Bhig

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Caismeachd a dh'ionnsaigh Roc'h Trédudon, far an deach uidheamachd telebhisean uair a sgrios le luchd-iomairt a bha a' gearain air cho beag Breatannais a th' anns na meadhanan.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha sean agus òg ann.
Fo-thiotal an deilbh,
Òganaich a' seinn òrain Bhreatannais.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha deasbad ann mu sheanail telebhisean airson Breatannais a stèidheachadh.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha mòran an làthair.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha craoladairean agus luchd-poileataigs am measg na bha a' deasbad.
Fo-thiotal an deilbh,
Bha mòran ann bho buidhinn nam bonaidean deirge - gluasad poiliteagach son tuilleadh chumachdan airson na sgìre.
Fo-thiotal an deilbh,
'S iad buidheann iomairt Ai' Ta! a chuir an là air dòigh. Thathar a' tomhas gu bheil mu 200,000 neach a' bruidhinn Breatannais.