BBC Naidheachdan

Ban-Uibhisteach aig Geamannan a' Cho-Fhlaitheis

Published
image captionKerry Nic a' Phì a' dèanamh gàirdeachais gun d'fhuair i cothrom farpais aig Geamannan a' Cho-Fhlaitheis 2014
image captionBidh Kerry mar phàirt do sgioba baidhseagal beinne nam ban.
image caption'S ann aig Caisteal Sruighlea a chaidh an naidheachd fhoillseachadh.
image captionBi Kerry a' farpais anns an dàrna sgioba son rothaireachd rathaid cuideachd.
image captionBhuanaich Kerry dà bhonn òir aig Geamannan Eileanan na Cruine ann a Bermuda an uiridh.
image caption'S i an dàrna Uibhisteach a tha air pàirt a ghabhail ann a Geamannan a' Cho-Fhlaitheis, le Dòmhnall Dòmhnallach à Bòrnis na lùth-chleasaiche ann a 1958.