Triùir gan taghadh airson Stòras Uibhist

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Se a bhith a' leasachadh caladh Loch Bhaghasdail tè de phròiseictean Stòras Uibhist.

Chaidh triùir stiùirichean a thaghadh gu Sealladh na Beinne Mòire, a' bhuidheann a tha a' ruith Stòras Uibhist.

Chaidh Sarah NicEachann agus Màiri Schmoller a thaghadh a-rithist le 281 agus 247 bhòtaichean.

Shoirbhich le Eachann MacLeòid cuideachd, agus esan a' faighinn 227 bhòtaichean.

Leis nach robh ach triùir stiùirichean a dhìth cha d' fhuair an dithis eile a chuir an ainmean air air adhart air a' bhòrd.

'S iad sin Màrtainn MacMhathain, a fhuair 217 bhòtaichean, agus Donnchadh Aitkin a ghlèidh 179 bhòtaichean.

Bhòt 58.1% dhan t-sluagh aig an robh cead bhòtaidh.

Tòisichidh teirm an triùir a shoirbhich air an 19mh den Ògmhios às dèidh na coinneimh bliadhnail.

Bidh aca ris an dreuchd a leigeil bhuapa an ceann trì bliadhna, ach bi cothrom aca an uair sin iad fhèin a chur air adhart a-rithist airson na h-obrach.