BBC Naidheachdan

Tosgaire ùr dhan HebCelt

Published
image copyrightFèis Cheilteach Innse Gall
image captionBha dàimh eadar Donnchadh Siosalach agus an HebCelt bho thoiseach na fèis.

Chaidh am fìdhlear, Donnchadh Siosalach, ainmeachadh mar thosgaire Fèis Cheilteach Innse Gall.

Gheibh Mgr Siosalach, a thogadh faisg air Inbhir Nis, cuideachd àite ann an liosta de ghaisgich na fèise, 's iad airson urram a thoirt dha airson na rinn e ann an saoghal a' chiùil thraidiseanta thar nam bliadhnaichean.

Nochd e an toiseach aig an fhèis ann an 1996 - a' chiad turas a bha i ann - is tha e air nochadh air an àrd-urlar còig tursan bhon uair sin.

Tillidh e 'son fèis na bliadhna seo eadar an 16mh agus an 19mh den Iuchar.

Air leth

"S e fèis air leth a tha san HebCelt is bidh mi daonnan ag innse do dhaoine mu dheidhinn nuair a tha mi a' siubhail timcheall an t-saoghail," thuirt Donnchadh.

"S e an diofar a-nise gum bi mi ga dhèanamh gu h-oifigeil mar thosgaire.

"Tha muinntir Leòdhais cho faisg air an fhèis agus 's e turas sònraichte a th' ann dhan eilean, làn chiùil agus cothrom coinneachadh ri seann chàirdean.

"Tha an fhèis air a bhith na pàirt de shaoghal a' chiùil sa cheann a tuath fad 20 bliadhna a-nise agus 's e tlachd a th' ann a bhith a' coimhead air mar tha i a' fàs, le cothrom ann do luchd-ciùil ùr, cho math ri feadhainn aig a bheil cliù gu h-eadar-nàiseanta," thuirt e.