Ar nàbaidhean mu dheas

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Aingeal a' chinn a tuath - ìomhaigh de dhòchas agus de dh'eagal.

Chan eil teagamh ann nach toir an referendum air neo-eisimeileachd san t-Sultain buaidh air sluagh na h-Alba air fad, ge bith dè an taobh a thèid a' bhòt.

Ach dè a' bhuaidh a bheir e air muinntir Shasainn?

Ann an Rathad an Referendum: Ar Nàbaidhean mu Dheas, tha an tè-naidheachd phoileataigeach, Anna NicLeòid, a' siubhal air feadh Shasainn, bhon iar-thuath gu Lunnainn, gus beachdachadh air a' bhuaidh a bhios aig an referendum air na nàbaidhean as fhaisge oirnn gu deas.

An toireadh neo-eisimeileachd cothroman neo dùbhlain don sgìre timcheall a' Chaisteil Nuaidh, agus dè thachras do chumhachd Lunnainn gu h-eadar-nàiseanta ma dh'fhalbhas Alba?

Ge bith dè an roghainn a nì muinntir na h-Alba anns an t-Sultain, bheir e buaidh air a h-uile ceàrnaidh den Rìoghachd Aonaichte.

Ollamh

Rugadh is thogadh an t-Oll. Pòl Younger anns a' Chaisteal Nuadh.

Fo-thiotal an deilbh,
Tha Pòl mion-eòlach air gnothaichean eaconamach.

An-diugh tha e a' teagasg aig Oilthigh Ghlaschu, 's tha mion-eòlas aige air an eaconamaidh anns gach àite.

"Fad mo bheatha, tha sinn air smaointinn gun robh eaconomaidh ear-thuath Shasainn a' dol sìos agus a dh'aindeoin 's gun robh an aon rud an seo ann an Glaschu uaireigin, ann an Alba air fad san là an-diugh, tha mi a' smaointinn gu bheil an eaconamaidh an seo nas làidire na tha e ann an ear-thuath Shasainn.

"Às dèidh 10 bliadhna de Phàrlamaid na h-Alba, tha mi den bheachd gu bheil e follaiseach gu bheil e air buaidh mhòr a thoirt air eaconamaidh agus cultar na h-Alba agus às aonais Pàrlamaid mar sin, chan eil mi a' creidsinn gum bi adhartas cho math aig ear-thuath Shasainn."

Feachdan armaichte

Chuir Etta Copeland bliadhnaichean mòra seachad a' siubhail air feadh Bhreatainn an cois an duine aice a ràinig àrd-ìre ann am Feachd an Adhair.

Fo-thiotal an deilbh,
Tha dàimh aig Etta do Bhreatainn, do dh'Alba agus do a h-àite-breith, Garrabost.

An dèidh beatha anns na feachdan armaichte, tha i an-diugh fuireach faisg air Oxford.

Ach tha gach cuibhreann de dh'fhèin-aithne prìseil dhith.

"Tha dàimh mhòr agam do Bhreatainn ach tha dàimh agam do dh'Alba cuideachd, agus gu h-àraidh do sgìre an Rubha agus a bharrachd air an sin do Gharrabost - 'innis dhaibh ma bhios mi maireann nach dèan Sasainn Gall dhìom'.

"'S e Leòdhasach a bhios annam gu sìorraidh bith-bhuan agus Albannach cuideachd."

Oileanach

Beagan mhìltean air falbh ann an Oxford fhein, tha eileanach eile anns an oilthigh - Dòmhnall Iain Dòmhnallach.

Fo-thiotal an deilbh,
Tha Dòmhnall Iain na oileanach ann an Oxford.

B' e an sealladh às ùr a fhuair esan air a dhachaigh às dèidh dha a thighinn a Shasainn a phiobraich e gus taic a thoirt dha neo-eisimeileachd.

"'S ann dìreach o chionn bliadhna no dhà a tha mi air a dhol gu mòr airson neo-eisimeileachd, nuair a thuig mi nach robh iomairt neo-eisimeileachd na h-Alba a' ciallachadh gur e nàiseantach a bh' annad, nach robh e a' ciallachadh gun robh gràin agad do Shasannaich no dad mar sin.

"Ach gun robh e a' ciallachadh gun robh earbsa agad ann am muinntir na h-Alba na roghainnean aca fhèin a dhèanamh gus dùthaich a chruthachadh far a bheil rudan, far a bheil barrachd brìgh anns a' bheatha na airgead agus stuth mar sin."

Cothrom no cunnart

Fo-thiotal a’ bhidio,
Rathad an Referendum: Nàbaidhean mu Dheas

Tha an deasbad a' fosgladh chothroman do chuid agus chunnartan do dhaoine eile.

Taghadh pearsanta do chuid; buaidh air a h-uile duine.

Air an 18mh là den t-Sultain, taghaidh muinntir na h-Alba, ann am bhòt air a bheil seasamh Bhreatainn gu lèir a' crochadh.

Tuilleadh air an sgeulachd seo