BBC Naidheachdan

Ceannard BSGI a' falbh

Published
image captionBha an sgoil fad ceithir bliadhna às aonais cheannaird làn-ùine.

Fàgaidh ceannard Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a dheuchd às dèidh nas lugha na naoi mìosan innte gu h-oifigeil.

Chaidh Seumas Lyon a chur dhan dreuchd an dèidh ceithir bliadhna den sgoil a bhith gun cheannard oifigeil làn-ùine, air dha fhèin a bhith ag obair mar cheannard thar grunn mhìosan.

Tha e air a bhith ag ionnsachadh na Gàidhlig.

Fhuair pàrantan fios gu bheil e gu bhith a' gluasad air falbh, rud a chuir iongnadh air gu leòr aca.

B' i Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis a' chiad sgoil ùr a chaidh a thogail bho làr gu bàrr gu sònraichte airson Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Dh'fhosgail i ann an 2007.

Ach fad ceithir bliadhna bha duilgheadas aig Comhairle na Gàidhealtachd ann a bhith a' faighinn ceannard làn-ùine.

Chaidh tidsear às an t-Suain a bh' air a bhith ag obair mar cheannard na sgoile a dhiùltadh mar cheannard làn-ùine anns an t-Samhain 2012.

Thog buidheann Eòrpach airson mhion-chànanan dragh mu bhith a' fastadh cuideigin nach robh fileanta sa Ghàidhlig mar cheannard.

Sgrìobh Lìonra Eòrpach na Co-ionnanachd Cànain chun na Comhairle ag iarraidh orra dòighean eile a lorg gus cuideigin le Gàidhlig a chur dhan dreuchd.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

  • Ceannard làn-ùine aig Bun-sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis