Dachaigh chùraim ùr san amharc

Published
image captionChaidh moladh gun tèid seirbheisean banaltraim agus seirbheisean cùraim a chur còmhla.

Tha dragh ann an Tiriodh nach biodh seirbheisean cùraim dha seann daoine an eilein cho sùbailte fo phlanaichean a dh'fhoillsich a' Chomhairle agus am Bòrd Slàinte.

Seach dachaigh chùraim san t-seann dòigh, le rùmanan fa leth do dhaoine, thathas a' moladh ionad beag taigheadais a thogail far am biodh ìre àrd de chùram ga thoirt seachad.

Ach, dh'èirich dragh gum fàgadh sin gum biodh e nas duilghe cùram fhaighinn do dhaoine a bhiodh feumach air san aithghearrachd.

Coinneamh phoblach

Tha an dachaigh a th' ann, Tigh an Rudha, sean agus tha dragh air cuid gun tèid daoine a tha feumach air cùram a ghluasad gu Tìr Mòr.

Chaidh innse do mhuinntir an eilein aig a' choinneimh phoblaich Diciadain gun tèid àite ùr a thogail, ged nach eil fhios aig an ìre seo càite an tèid a thogail.

media captionDonnie Caimbeul bho Chomhairle Choimhearsnachd Thiriodh ag innse mun phlana airson dachaigh chùraim ùr.

Ach leis a' ghoireas ùr, thig atharrachadh air an t-seirbheis a th' ann cuideachd.

Chaidh moladh cuideachd gun tèid seirbheisean banaltraim agus seirbheisean cùraim a chur còmhla - an dèidh do lagh ùr a thighinn a-steach sa Ghearran, a' toirt air bùird shlàinte agus seirbheisean sòisealta na comhairle co-obrachadh nas dlùithe.

Thathar an dòchas, le bhith a' cur nan seirbheisean còmhla, nach bi strì eatorra a thaobh cò a bu chòir dèiligeadh ri neach a tha feumach air taic.

Draghail

Tha coltas gum faodadh an dachaigh ùr a bhith coltach ri Bowman Court ann am Muile, le flataichean beaga do gach neach-còmhnaidh.

Tha draghan air nochdadh ann am Muile ge-tà, leis gur ann le buidhinn taigheadais a tha an t-àite agus gu bheil iadsan, mar a bhiodh dùil, airson 's gum bi na flataichean uile air an lìonadh.

Tha dragh ann gum faodadh suidheachadh nochdadh far a bheil cuideigin feumach air taic ann an aithghearrachd, 's nach biodh àite ri fhaotainn.

Tha muinntir Thiriodh cuideachd draghail gum faodadh an dearbh rud tachairt dhaibhsan.

Thuirt Comhairliche na sgìre, Ruairidh MacCumhais, gur e deagh naidheachd a tha seo, o chionn 's gu bheil a-nise beachd ann gum faodadh daoine cùram fhaotainn air an eilean san àm ri teachd.

Aig aon àm, bha draghan air cuid gum feumadh an leithid de dhaoine an t-eilean fhàgail.

Ceanglaichean Eadar-lìn Dàimheil

Chan eil am BBC an urra ri na tha air Làraichean-lìn air an taobh a-muigh