Eaglais ùr ga stèidheachadh ann an Uibhist

Glainne dhathte
Image caption Nuair a dh'fhàg an t-Urr. Caimbeul an coithional agus an eaglais, dh'fhàg sin Eaglais na h-Alba gun aon mhinstear stèidhichte ann an Uibhist.

Tha eaglais ùr ga cur air bhonn ann an Uibhist, le ministear a dh'fhàg Eaglais na h-Alba san sgìre.

'S e an t-Urr. Dòmhnall Caimbeul am ministear stèidhichte mu dheireadh a bh' aig Eaglais na h-Alba ann an Uibhist.

Tha an t-Urr. Caimbeul ag amas air an t-soisgeul a thoirt do dhaoine nach eil ceangailte ri eaglais sam bith an-dràsta.

Eaglais Coimhearsnachd Uibhist a Tuath

Dh'fhàg an t-Urr. Dòmhnall Caimbeul coithional Loch nam Madadh agus Bheàrnaraigh, agus Eaglais na h-Alba, aig deireadh an Ògmhios.

"Bha sinn a' faireachdainn gun robh cothrom ga chur romhainn, agus dh'aontaich sinn gur e seo an t-slighe a bha an Cruithear gar stiùireadh gus an t-soisgeul a thoirt gu muinntir Uibhist a Tuath ann an dòigh ùr," thuirt Mgr Caimbeul.

A-nis tha eaglais ùr, fon ainm Eaglais Coimhearsnachd Uibhist a Tuath, a' coinneachadh gach Là na Sàbaid ann am Bun-sgoil Loch nam Madadh.

Gu tric, nuair a bhios sgaradh ann eadar ministear agus eaglais, bidh cuid den choithional a tha e a' fàgail a' leantainn am ministear.

Ach, tha Mgr Caimbeul ag amas air eaglais a chruthachadh de dhaoine 's dòcha nach eil a' dol do dh'eaglais sam bith an-dràsta, neo nach robh riamh.

"Thairis air na bliadhnaichean a chaidh seachad, tha sinn air a bhith ag obair cuide ris an Challenge Bus agus tron sin, tha sinn air coinneachadh ri teaghlaichean aig nach robh ceangal sam bith ris an eaglais, agus air nach tug an eaglais buaidh roimhe," thuirt e.

Taic

Thuige seo ge-tà, tha Mgr Caimbeul air a bhith eòlach air taic fhaighinn bho èildearan, clèir agus lìonra aig eaglais mhòr stèidhichte.

"Chan eil mi a' sùileachadh gun dèan mi seo leam fhìn. Tha measgachadh de dhaoine a tha a-nis ag adhradh còmhla rinn aig a bheil gibhtean eadar-dhealaichte. Tha sinn ag ionnsachadh bho dhaoine eile a th' air an t-slighe seo a ghabhail roimhe," thuirt e.

Ged a tha an eaglais ùr seo neo-eisimeileach an-dràsta, a rèir Mhgr Chaimbeul dh'fhaodadh sin atharrachadh san ùine fhada.

"Tro thìde, nì sinn ceanglaichean ri buidhinn air choireigin, ach an-dràsta, coltach ri eaglaisean eile a th' air ùr-thòiseachadh, bheir sinn ùine gus meòrachadh agus faicinn dè dìreach an t-slighe a tha an Cruithear a' cur romhainn," thuirt e.

Nuair a dh'fhàg an t-Urr. Caimbeul an coithional agus an eaglais, dh'fhàg sin Eaglais na h-Alba gun aon mhinstear stèidhichte ann an Uibhist.

Thuirt neach-labhairt bho Eaglais na h-Alba gu bheil Comhairle Ministrealachd na h-Eaglaise a' toirt làn-thaic do Chlèir Uibhist, 's gum bi dà mhinistear le sàr-eòlas ag obair an sin a dh'aithghearr.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile