Lagh a thaobh dùnadh sgoiltean air atharrachadh

Sgoilearan
Image caption Tha na riaghailtean ùra a' nochdadh mar thoradh air aithisg bho Choimisean Lìbhrigidh an Fhoghlaim Dhùthchail.

Tha riaghailtean ùra gan cur an gnìomh a bheir barrachd dìon do sgoiltean dùthchail bho bhith air an dùnadh.

Thuirt Ministear an Fhoghlaim, Alasdair Allan, gun toireadh na laghan ùra "dìon chudromach" do sgìrean dùthchail.

Tha an t-atharrachadh air Achd na Cloinne agus nan Daoine Òga a' fàgail gum feum ùghdarrasan ionadail co-chomhairleachaidhean nas mionaidiche a dhèanamh ma tha iad airson sgoiltean a dhùnadh, gu sònraichte sgoiltean air an tuath.

Molaidhean

Tha na riaghailtean ùra a' nochdadh mar thoradh air aithisg bho Choimisean Lìbhrigidh an Fhoghlaim Dhùthchail.

Chaidh an Coimisean a chur air bhonn o chionn beagan bhliadhnaichean, às dèidh connspaid mu dhùnadh sgoiltean anns na h-Eileanan Siar agus ann an Earra-Ghàidheal is Bòd.

Am measg molaidhean an Riaghaltais, tha gum bi pròiseas a' cho-dhùnaidh nas soilleire, gus am bi pàrantan agus coimhearsnachdan nas fhiosrachaile, agus gus am faodar pàirt a ghabhail ann.

Dh'fheumadh cuideachd fiosrachadh mionaideach ionmhasail mu sgoiltean a bhith air fhoillseachadh le ùghdarrasan ionadail a dh'iarradh sgoil a dhùnadh.

Dh'fheumadh oifigich cuideachd a bhith a' sìor-shealltainn gur ann gu maith foghlaim na cloinne a bhiodh dùnadh sgoile.

Tagradh

Fo na riaghailtean ùra, dh'fhaodadh coimhearsnachdan tagradh a dhèanamh an aghaidh rud sam bith a tha ceàrr ann am planaichean comhairle airson sgoil a dhùnadh.

Nan deadh an leithid de phlana a dhiùltadh, bhiodh an sgoil ga dìon bho oidhirp sam bith eile a dùnadh airson còig bliadhna.

Tha ùghdarrasan ionadail air stiùireadh fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba mu na h-atharrachaidhean air fad.

Thuirt Mgr Allan: "Tha mi air mo dhòigh gun deach againn air ar gealltanas gus còirichean choimhearsnachdan a neartachadh a thaobh a bhith a' dùnadh sgoiltean a choileanadh.

"A thuilleadh air dìon cudromach a chur air sgoiltean dùthchail, nì na riaghailtean seo cinnteach gu bheil co-chomhairleachaidhean ceart agus stèidhichte air fiosrachadh a tha fìor.

"Tha sgoiltean dùthchail aig cridhe iomadach coimhearsnachd air feadh na Gàidhealtachd agus bheir an lagh ùr barrachd dìon dhaibh agus, on seo a-mach, bidh aig na h-ùghdarrasan ionadail ri breithneachadh air a' chùis gu cùramach mus tèid dùnadh a mholadh," thuirt e.

Tuilleadh air an sgeulachd seo

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile