BBC Naidheachdan

Neo-eisimeileachd na cothrom do gach roinn

Published
image copyrightGetty Images
image captionBha Nicola Sturgeon aig Mosg Meadhain Ghlaschu, a' coinneachadh ri riochdairean bho choimhearsnachd Àisianaich a' bhaile.

Tha Nicola Sturgeon air a ràdh gum bi neo-eisimeileachd na "cothrom do gach roinn de shluagh na h-Alba".

Thuirt an Leas-Phrìomh Mhinistear cuideachd gu bheil daoine a' fàs nas mothachaile mu na cothroman an lùib neo-eisimeileachd gus sòisealtas nas cothromaiche a chruthachadh.

Bha i a' bruidhinn agus i a' coinneachadh ri riochdairean bho choimhearsnachd Àisianaich Ghlaschu.

Thuirt labhraiche nan Làbarach, Jackie Baillie, ge-tà, gu bheil na Nàiseantaich a' toirt ghealltanasan mu shochairean sòisealta "nach eil cothromach".

'Tairgse in-ghabhalach'

Ach, thuirt Ms Sturgeon gur e tairgse in-ghabhalach a th' ann an neo-eisimeileachd a dh'fhaodadh a bhith na bhuannachd do gach roinn den t-sluagh.

Thuirt i: "'S ann a tha e mu mhuinntir na h-Alba, gach duine againn, agus sinn a' gabhail smachd air ar n-àm ri teachd fhèin.

"An seo ann am Mosg Mheadhain Ghlaschu agus thairis air ar coimhearsnachdan air fad, tha daoine a' fàs nas mothachaile mu na cothroman an lùib neo-eisimeileachd gus sòisealtas nas cothromaiche a chruthachadh, gus taic a thoirt dhan òigridh tro bhith a' cruthachadh chothroman obrach nas fheàrr, agus gus dìon a chur air seirbheisean poblach leithid an NHS.

"Tha soirbheachas na h-Alba stèidhichte air ùr-ghnàthachadh agus dualchas chultarail a tha beartach is eadar-mheasgte - thèid an dòigh-obrach adhartach agus in-ghabhalach sin a leudachadh thar an t-saoghail le bhòt Bu Chòir agus neo-eisimeileachd.

"Tha teaghlaichean à Pagastan agus a' Phòlainn, na h-Ìnnseachan agus Èirinn, Sasainn agus an Eadailt ann an Alba, agus daoine à iomadach ceàrnaidh eile den t-saoghail a' fuireach, ag obair agus a' cur gu deimhinneach ri Alba nodha - 's fhiach gàirdeachas a dhèanamh mun sin."

'Geallaidhean neo-chothromach'

Tha na Làbaraich agus Nas Fheàrr Còmhla a' cumail a-mach gun tigeadh gearraidhean ann am buidseatan poblach na h-Alba fo neo-eisimeileachd; gearraidhean a dh'adhbharaicheadh strèan air na ghabhas cosg air sochairean sòisealta.

Thuirt Jackie Baillie: "'S e an stàit shochairean aon de na rudan as fheàrr a thug an RA gu buil. Chaidh a stèidheachadh ri linn 's gun robh feum ann air a shon, cha b' ann ri linn nàiseantachd, agus gus am faigheadh an fheadhainn a bha feumach air cuideachadh an taic a bha a dhìth orra.

"Gus sin a choileanadh, feumaidh sinn a bhith comasach air an stàit shochairean a mhaoineachadh. Tha neo-eisimeileachd a' cur sin ann an cunnart. Rinn eòlaichean an Institiùt airson Rannsachaidh Fhiosgail, a tha neo-phàirteach, soilleir, nan deadh an RA fhàgail, gun tigeadh luach £6bn de ghearraidhean a bharrachd.

"Chan eil gealltanasan an SNP a thaobh shochairean sòisealta cothromach. Feumaidh Ailig Salmond innse do mhuinntir na h-Alba ciamar a tha e a' dol a phàigheadh airson a chuid ghealltanasan a thaobh shochairean nuair a tha neo-eisimeileachd a' dol a dh'abharachadh barrachd teanntachd."