Moladh mu shiostam a' chreideis choitchinn ga dhiùltadh

Nicola Sturgeon Image copyright PA
Image caption Tha Nicola Sturgeon air iarraidh nach tèid atharrachadh mòr air siostam shochairean sòisealta na Rìoghachd Aonaichte a chur an sàs ann an Alba a' chiad ghreis.

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte air iarrtas an Leas-Phrìomh Mhinisteir, Nicola Sturgeon, airson dàil a chur air siostam a' chreideis choitchinn a bhith ga chur an sàs ann an Alba, a dhiùltadh.

Sgrìobh Ms Sturgeon chun a' Phrìomhaire, Daibhidh Camshron, a' moladh nach tèid an t-siostam ùr a chur an sàs ann an Alba fhad 's a tha Comisean a' Mhorair Mhic a' Ghobhainn a' beachdachadh air dè na cumhachdan a bharrachd a thèid a ghluasad gu Pàrlamaid na h-Alba.

Thuirt i gun cuireadh siostam a' chreideis choitchinn bacadh air planaichean gus smachd air an t-sochair thaigheadais a ghluasad gu Holyrood.

Ach thuirt labhraiche bho Riaghaltas na RA gun leanadh iad orra lem planaichean mar a bhathar an dùil.

'S e aon sùim airgid gach mìos, an àite nan sochairean àbhaisteach aca, a gheibh daoine, aig aois obrach, fo shiostam a' chreideis choitchinn.

Thèid a sgaoileadh air feadh na Rìoghachd Aonaichte ron bhliadhna 2017.

Tha cuid de dhaoine ann an Inbhir Nis ga fhaighinn mar-thà.

Coimisean

Chaidh Coimisean a' Mhorair Mhic a' Ghobhainn a chur an sàs gus aonta a lorg air dè na cumhachdan ùra a thèid a ghluasad gu Pàrlamaid na h-Alba.

Tha na Làbaraich agus na Tòraidhean air a ràdh gum bu chòir do dh'Alba uallach a ghabhail air sochairean taigheadais.

Tha an Leas-Phrìomh Mhinistear den bheachd ge-tà, le bhith a' gluasad an t-sochair sin a shiostam a' chreideis choitchinn, gum biodh e na bu dhuilghe cumhachdan a thaobh shochairean a ghluasad gu Pàrlamaid na h-Alba.

Nam biodh bhòt "Bu Chòir" air a bhith ann san referendum air neo-eisimeileachd air a' mhìos a chaidh seachad, thuirt Riaghaltas na h-Alba gum biodh iad air iarraidh air Riaghaltas na RA gun siostam a' chreideis choitchinn a chur an sàs ann an Alba.

Bhiodh sin air leigeil le ministearan an SNP siostam shochairean Albannach a chur an sàs, a ghlèidheadh an t-sochair thaigheadais, aon de na sia sochairean a tha ga cho-aontachadh a shiostam a' chreideis choitchinn air feadh na RA.

"Cabhag"

Thuirt Ms Sturgeon: "Thuirt Iain Donnchadh Mac a' Ghobhainn an t-seachdain seo, aig co-labhairt nan Tòraidhean, gun deadh "cabhag" a chur ann a bhith a' sgaoileadh siostam a' chreideis choitchinn - a' gabhail a-steach Alba.

"Tha e duilich faicinn ciamar a tha seo air dhòigh sam bith co-chòrdail ri dòigh-obrach ann an deagh-rùn ris a' phròiseas a thaobh tuilleadh chumhachdan aontachadh airson Pàrlamaid na h-Alba.

"Tha co-aontachd fharsaing ann gu bheil molaidhean pàrtaidhean Westminster a thaobh chumhachdan fada ro mheata agus gu bheil smachd shusbainteach a thaobh an t-siostaim shochairean a dhìth air Pàrlamaid na h-Alba gus daoine a chuideachadh air ais a dh'obair agus gus dèiligeadh le trioblaid bochdainn na h-Alba, 's e a' sìor-fhàs."

Thuirt Ms Sturgeon gu bheil e duilich faicinn ciamar a ghabhadh fiù 's "moladh chuibhrichte phàrtaidhean Westminster a thaobh shochairean" - gus uallach air sochairean taigheadais a ghluasad a dh'Alba - a choileanadh nan cumadh Riaghaltas na RA orra le siostam a' chreideis choitchinn.

Thuirt i: "Cuiridh siostam a' chreideis choitchinn às dhan t-sochair thaigheadais. Chan eil e soilleir dhomhsa ciamar as urrainn conaltradh brìoghmhor a bith eatorrainn a thaobh poileasaidh shochairean dha bheil iad a' cur às mar-thà.

Fadalach agus mì-chliùiteach

"Mar sin, tha mi an-diugh air sgrìobhadh chun a' Phrìomhaire ag iarraidh gun tèid dàil a chur ann a bhith a' cur siostam a' chreideis choitchinn - a tha mar-thà glè fhadalach agus mì-chliùiteach - an sàs ann an Alba.

"Tha e riatanach gun seall pàrtaidhean Westminster spèis dhan phròiseas a thaobh tuilleadh chumhachdan aontachadh - le bhith gan cur an gnìomh a bharrachd air faclan a-mhàin."

Dhearbh Sràid Downing gun d' fhuair iad litir Ms Sturgeon, ach thuirt fear-labhairt bho Riaghaltas na RA nach robhar airson obair Chomisein a' Mhorair Mhic a' Ghobhainn a ro-chasg.

Thuirt am fear-labhairt gun leanadh an Riaghaltas orra lem planaichean gus an cluinnear bhon Choimisean.

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile