Strì ùr mu Sgoil Lionail

  • Air fhoillseachadh
Sgoil LionailTùs an deilbh, Gordon Hatton / Geograph
Fo-thiotal an deilbh,
Tha pàrantan ag ràdh gun seas iad an aghaidh moladh Comhairle nan Eilean Siar gus Àrd-sgoil dà bhliadhna Lionail an Nis a dhùnadh.

Tha pàrantan a tha airson Àrd-sgoil dà bhliadhna Lionail an Leòdhas a chumail fosgailte a' gealltainn gun dèan iad strì às ùr 'son a glèidheadh.

Tha Comhairle nan Eilean Siar a' moladh a dùnadh a-rithist is iad ag ràdh gu bheil an àireamh de sgoilearan air tuiteam gu mòr.

Dh'innis a' Chomhairle nach eil ach ochd sgoilear san àrd-sgoil a-nise.

Thuirt iad cuideachd gu bheil an àireamh sin cho beag is nach eil e comasach foghlam ceart is coileanta a thoirt seachad.

'S e Lionail an àrd-sgoil dà bhliadhna mu dheireadh a tha air fhàgail anns na h-Eileanan an Iar.

Bhòt

Chan eil ach dà bhliadhna bho bhòt comhairlichean airson a glèidheadh.

Rinn pàrantan strì an uair sin gus an àrd-sgoil a shàbhaladh is tha iad a' gealltainn a dhol air an casan a-rithist.

Cruinnichidh iad aig coinneamh phoblach san sgìre Dimàirt.

"Tha sinn gu math duilich gu bheil iad a' feuchainn ri seo a dhèanamh - 's e seo an tritheamh trup aca a' feuchainn", thuirt tè de na pàrantan, Màiri Mhoireach.

"Tha sinn ag iarraidh an sgoil a chumail fosgailte aig ìre aon agus a dhà mar a tha e an-dràsta.

"Tòrr nas motha"

"Tha an àireamh beag an-dràsta ach tha clas tòrr nas motha a' tighinn an-àird an ath-bhliadhna agus tha mi a' smaoineachadh gu bheil na h-àireamhan nas fhallaine tron sgoil", thuirt i.

Chaidh a' Bh.Ph. Mhoireach às aicheadh nach eil am foghlam a tha thathas a' toirt seachad san sgoil aig ìre.

"Tha sinne a' smaoineachadh gu bheil iad a' faighinn foghlam a cheart cho math 's tha iad a' faighinn ann an Sgoil MhicNeacail.

"Chan eil ach timcheall air cola-deug bho fhuair sinn fiosrachadh bhon sgoil a dh'innse dhuinn gu bheil a' chlann a chaidh a-nall an-uiridh, an fheadhainn a th' aig ìre trì an-dràsta, gu bheil iad a' dèanamh a cheart cho math ris a' chlann a bha ann an Sgoil MhicNeacail aig bliadhna aon agus a dhà. Tha Sgoil MhicNeacail air sin innse dhuinn".

Thuirt i gu bheil na pàrantan cinnteach às gur e adhbhar airgid a tha air cùl moladh na Comhairle.

Coinneamh

Tha iad ag iarraidh air nas urrainn do dhaoine tighinn gu coinneamh mun ghnothach oidhche Mhàirt.

"Tha mi an dòchas gun tig a h-uile duine dhan choinneimh agus gun toir iad seachad am beachdan", thuirt Màiri Mhoireach.

"Duine sam bith aig a bheil clann san sgoil agus duine sam bith aig nach eil clann san sgoil - a h-uile duine as urrainn anns a' choimhearsnachd agus aig a bheil buntanas ri Nis, gun sgrìobh iad gu Àrd-Oifigear na Comhairle, a ghearan mun rud a tha iad a' feuchainn ri dhèanamh.

"Tha mi a' smaoineachadh, 's dòcha, ma bhios a h-uile duine còmhla, gum faigh sinn air a cumail fosgailte", thuirt i.

Bidh a' choinneamh phoblach anns an sgoil oidhche Mhàirt (30/09) aig 7:30f.