BBC Naidheachdan

Stiùireadh do Ralaidh Mhuile

Published
image copyrightPA
image captionChaill triùir am beatha ann an tubaist aig Ralaidh Jim Clark anns na Crìochan ann an 2013.

Tha buidheann ùr de dh'eòlaichean sàbhailteachd air stiùireadh a thoirt dhan fheadhainn a tha a' cur air dòigh Ralaidh Mhuile aig an deireadh-sheachdain.

Chaidh a' bhuidheann a stèidheachadh le Riaghaltas na h-Alba às dèidh mar a chaill triùir am beatha fhad 's a bha iad a' coimhead Ralaidh Jim Clark anns na Crìochan sa Chèitean an-uiridh.

Chaidh Iain Provan, 64; Ealasaid Allan, 63; agus Len Stern, 71, a mharbhadh an uair a bhual càr annta.

Sa Ghearran an-uiridh chaidh Joy Robson, 50, às an Eilean Sgitheanach, a mharbhadh an uair a bhual càr innte aig Ralaidh an Snowman air a' Ghàidhealtachd.

Seo na ciad mholaidhean a tha air tighinn bho na h-eòlaichean.

Am measg na tha iad a' cur adhart, tha oifigear sàbhailteachd neo-eisimileach aig gach ralaidh.

Trèanadh

Dh'iarr iad cuideachd trèanadh a bharrachd dhan fheadhainn a tha a' marsaladh aig ralaidhean agus rabhaidhean sàbhailteachd nas fhearr dhan fheadhainn a tha a' coimhead.

"Chuir na tubaistean uabhasach aig Ralaidh Jim Clark is Ralaidh an Snowman ann am 2013 sàbhailteachd luchd-taic aig ralaidhean fon phrosbaig", thuirt Ministear na Spòrs, Shona Robasdan.

"Chan urrainn tachartasan mar seo a bhith gu tur sàbhailte - ach tha na molaidhean a tha seo a' sealltainn gu bheil leasachaidhean ann a bhios nan cuideachadh a thaobh tubaisdean a sheachnadh", thuirt i.

Dh'innis am ministear gu bheil an Riaghaltas den bheachd gu bheil na h-atharrachaidhean "riatanach" gus leigeil le ralaideadh a dhol air adhart gu sàbhailte ann an Alba.

Thèid Ralaidh Mhuile air adhart air an deireadh-sheachdain is tha an fheadhainn a tha ga chur air dòigh mar thà air na molaidean ùra a thaobh sàbhailteachd a chur an sàs.