Càineadh air SSE mu phrìsean aig tuath

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
Iarraidh am PAG taic na Comhairle, am measg bhuidhnean eile, feuch cur às dhan diofar sa phrìs.

Chaidh càineadh làidir a dhèanamh air a' chompanaidh chumhachd SSE airson prìs nas àirde a chur air luchd-cleachdaidh air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan, an coimeas ri sgìrean eile ann an Alba.

Thuirt an Comh. Aonghas MacCarmaig, an cathraiche air Buidheann-Ghnìomha Bochdainn nan Eilean (PAG), gun robh e maslach gu bheil SSE a' cur cìs dà sgillin a bharrachd air gach aonad chumhachd a tha daoine a' cleachdadh aig tuath agus mun iar.

Tha bochdainn connaidh nan eilean, thuirt e, faisg air a thrì uiread nas miosa na tha e gu nàiseanta.

"'S e masladh nàiseanta a tha seo. Tha figearan bochdainn connaidh nan Eilean Siar nas àirde na àite eile an Alba, aig 71% an coimeas ri 27% sa bhitheantas ann an Alba," thuirt Mgr MacCarmaig.

"Bheireadh lùghdachadh 2sg air gach aonad chumhachd buaidh mhòr air bochdainn connaidh.

"Shàbhaileadh neach-cleachdaidh a bha a' cleachdadh 1500 aonad gach bliadhna £300.

"Tha am PAG ag iarraidh air Riaghaltas na h-Alba seo a rèiteachadh gu h-aithghearr.

"Siridh a' bhuidheann taic na Comhairle, Bòrd Slàinte nan Eilean Siar, agus a' Chom-pàirteachais Dhealbhachaidh Choimhearsnachd gus ìmpidh a chur air an Riaghaltas cur às dhan chìs nàireil seo sa bhad.

"Ciamar a dh'fhaodas SSE a ràdh gu bheil cogais shòisealta sam bith aca nuair a tha iad an sàs ann a bhith a' cruthachadh bochdainn connaidh?"

Thuirt labhraiche bho SSE gur iad luchd-stiùiridh lìbhrichidh an lìonra - pàirt eile de bhuidhinn SSE sa Cheann a Tuath - a bhios a' stèidheachadh nan cosgaisean a tha seo.

Thuirt SSE gum b' fheàrr leotha an aon chosgais a bhith ann dhan luchd-cleachdaidh aca air feadh na Rìoghachd Aonaichte is gu bheil iad air sin a thogail le Ùghdarras na Farpais is nam Margaidhean.