Riochdairean Choimisein Mhic a' Ghobhainn

Chaidh coimisean gus cumhachdan a bharrachd a ghluasad a dh'Alba fhoillseachadh leis a' Phrìomhaire Daibhidh Camshron às dèidh an referendum air neo-eisimeileachd.

Sgrìobh am Morair Mac a' Ghobhainn, a tha os cionn a' Choimisein, gu luchd-iomairt bhon dà thaobh den deasbad air neo-eisimeileachd na h-Alba 's e a' sireadh farsaingeachd de riochdairean.

B' iad seo riochdairean Choimisein Mhic a' Ghobhainn, a chaidh a chur air adhart le na pàrtaidhean fa leth.

Buill a' Choimisein
Ainm Cò iad? Ainm Cò iad?
Iain Swinney (SNP) 'S e Iain Swinney am BPA airson Siorrachd Pheairt a Tuath. 'S esan an-dràsta Rùnaire Roinn an Ionmhais sa Phàrlamaid Albannaich. Chaidh Linda Fabiani, bhon SNP, a thaghadh gu Pàrlamaid na h-Alba an toiseach ann an 1999, mar BhPA Mheadhan na h-Alba. Chaidh a taghadh mar BhPA Chille Brìghde an Ear ann an 2011.
Annabel Goldie (Tòraidhean) 'S i Annabel Goldie am BPA Tòraidheach airson Taobh Siar na h-Alba, agus bha i uair na ceannard air a' Phàrtaidh an Alba. Chaidh a suidheachadh gu Taigh nam Morairean ann an 2013. Adam Tomkins (Tòraidhean) Tha Adam Tomkins na phroifeasair aig Sgoil Lagha Oilthigh Ghlaschu. Chaidh a chur air adhart mar riochdaire le Pàrtaidh Tòraidheach na h-Alba.
Patrick Harvie (Uainich) Co-cheannard a' Phàrtaidh Uaine an Alba, cuide ri Maggie Chapman, agus ball de Phàrlamaid na h-Alba airson sgìre Ghlaschu. Bha e gu mòr an sàs anns an iomairt airson neo-eisimeileachd. Maggie Chapman (Uainich) Co-cheannard a' Phàrtaidh Uaine an Alba, cuide ri Patrick Harvie, agus an comhairliche airson uàrd Leith Walk ann an Comhairle Dhùn Èideann. Bha i gu mòr an sàs anns an iomairt airson neo-eisimeileachd. B' ise prìomh thagraiche a' phàrtaidh sna Taghaidhean Eòrpach ann an 2014.
Mìcheal Moore (Lib-Deamaich) Neach-poileataigs Lib-Deamach a tha na BhP airson Siorrachd Bhearaig, Rosbrog agus Sailcirc. B' e Rùnaire na h-Alba eadar 2010 agus 2013. Tavish Scott (Lib-Deamaich) 'S e am BPA Lib-Deamaich airson Sealtainn. Bha e na cheannard air a' Phàrtaidh Libearalach Dheamocratach an Alba eadar 2008 agus 2011.
Iain Gray (Làbaraich) Am BPA airson Lodainn an Ear. Bha e na cheannard air a' Phàrtaidh Làbarach an Alba eadar 2008 agus 2011. Gregg McClymont (Làbaraich) 'S e Gregg McClymont am BP Làbarach airson Comar nan Allt, Cill Saidhe agus Cathair Cheann Tullaich an Ear.

Duilleagan Eadar-lìn co-cheangailte

Chan eil uallach air a' BhBC son na tha air làraichean-lìn eile