Coinneamh mu chala ùr

Air fhoillseachadh
Fo-thiotal an deilbh,
'S iad Global Energy Group, leis a bheil Gàrradh Bhàgh an Eige, a tha ag iarraidh cead ùghdarras cala ùr a stèidheachadh.

Gheibh am poball cothrom aig coinneimh phoblaich ann an Inbhir Ghòrdain an t-seachdain seo am beachd a thoirt air cala ùr ann an Linne Chrombaidh.

'S e a' chompanaidh Global Energy Group a tha air cùl nam planaichean.

Tha Global Energy, leis a bheil Gàrradh Bhàgh an Eige, ag iarraidh cead bho Riaghaltas na h-Alba gus ùghdarras cala ùr a stèidheachadh aig beul Linne Chrombaigh.

Tha iad ag ràdh gu bheil seo a dhìth gus fàs a thoirt air an obair aca.

Thog Ùghdarras Port Chrombaigh dragh mun phlana mar thà.

Thuirt iad gun deach an t-ùghdarras a stèidheachadh le achd Pàrlamaid bho chionn 40 bliadhna gus dèanamh cinnteach gum faodadh an linne air fad cothrom a ghabhail air leasachaidhean ann an gnìomhachas na h-ola sa Chuan a Tuath.

Tha iad iomagainach gum faodadh cala prìobhaideadh droch bhuaidh a thoirt air eaconamaidh na sgìre.

Gheibh am poball cothrom am beachd fhèin a thoirt seachad aig a' choinneimh phoblaich ann an Inbhir Ghòrdain oidhche Dhiardaoin.