BBC Naidheachdan

Dotairean Locum a' cosg barrachd na riamh roimhe

Published
image copyrightCorbis Royalty Free
image captionChosg NHS na h-Alba £82m air dotairean Locum air feadh na dùthcha sa bhliadhna a chaidh seachad.
Tha figearan a tha am BBC air fhaighinn air innse gu bheil Bòrd Slàinte nan Eilean Siar air trian den bhuidseat aca a chosg air dotairean Locum anns a' bhliadhna a chaidh seachad.
Tha an NHS ann an Alba air £82m a chosg air feadh na dùthcha air dotairean Locum.
Tha dotairean Locum riamh air a bhith air an cleachdadh airson ùine nach eil dotair ri fhaghinn a lìonadh.
A nis ge-tà, tha an cleachdadh seo air irean a ruighinn nach eilear air fhaicinn riamh roimhe.
Tha Buidheann Sgrùdaidh na h-Alna air innse mun amharas a th' aca mu dheidhinn seo, agus iad ag ràdh gu bheil cosgais mhòr na lùib, agus gu bheil e a' cur slàinte dhaoine ann an cunnart, le cus a bharrachd dhotairean a-nis ag obair ann an suidheachaidhean air nach eil iad eòlach.
Tha bùird shlàinte air a ràdh gu bheil gainnead dhotairean air feadh na dùthcha ag adhbhrachadh seo.
Tha Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd ge-tà, air iomart a chuir air dòigh ann an ceann a tuath Shasainn airson barrachd dhotairean a tharraing suas chun na Gàidhealtachd.