A' Phàirc gu bhith leis na daoine

  • Air fhoillseachadh
Sgìre na Pàirce
Fo-thiotal an deilbh,
Tha muinntir na sgìre air a bhith a' feuchainn ris an oighreachd a cheannach o chionn còrr is deich bliadhna.

Tha coltas ann gum bi Oighreachd na Pàirce ann an Leòdhas fo smachd na coimhearsnachd tràth sa Bhliadhna Ùir.

Thathas air a bhith a' feuchainn ri sealbh fhaighinn air an fhearann fad còrr air deich bliadhna.

Chuir an t-uachdaran, Barry Lomas, an aghaidh oidhirpean na coimhearsnachd airson iomadh bliadhna.

Tha cùisean air a bhith nas rèidhe anns a' bhliadhna a chaidh seachad ge-tà, agus Mgr Lomas air leigeil fhaicinn gu bheil e deònach an oighreachd a reic.

Bha dùil na bu thràithe sa bhliadhna gum biodh cùisean deiseil aig an ìre seo, ach thug e na b' fhaide na bha dùil mapaichean mionaideach ullachadh, airson 250 pìos fearainn a chaidh a thoirt a-mach às an oighreachd a chomharrachadh.

Tha an obair sin ullamh a-nis ge-tà, agus tha an luchd-lagha a' dèanamh ullachaidh air an obair-phàipeir mu dheireadh airson an oighreachd a reic.