Stiùidio
Cha chluich seo air an uidheamachd agaibh

Naidheachdan 11:00m

15 An Dùbhlachd 2014 Ùraichte aig Ùraichte aig

Sidnidh

Tha Poilis le gunnaichean fhathast a' cur cearcaill mu thaigh-bidh ann an Sidnidh ann an Astràilia far a bheil fear-gunna a' cumail mu 40 duine am bruid. Chan eil e follaiseach co mheud duine a tha san togalach, ged a chaidh aig còignear air teicheadh bho thòisich an t-sèist an-raoir. Chuir am fear-gunna bratach Ioslamach ann an uinneig an taighe-bìdhe. Thuirt na Poilis gu bheil iad a' bruidhinn ris an duine.

Ceannairc

Tha dùil ri sianar aig Cùirt nam Maighstirean-Lagha ann an Westminster an-diugh fo chasaidean ceannairc agus foill. Chaidh na fir a chur an grèim ann an Lunnann agus ann an Dover.

Sturgeon

Tha Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, aig coinneimh le Dàibhidh Camshron aig Sràid Downing. Bheir am Prìomhaire cead do Phàrlamaid na h-Alba aois a' bhòtaidh ìsleachadh gu 16 ann an àm airson nan taghaidhean Albannach ann an 2016.

Na Làbaraich

Tha ceannard ùr nan Làbarach an Alba, Jim Murphy, am beachd bun-reachd na pàrtaidh atharrachadh gus am bi smachd aig a' phàrtaidh ann an Alba air a cùisean fhèin. Dh'fhalbh Johann NicLaomainn, a bha san dreuchd roimhe, san Damhair, agus ise ag ràdh nach robh spèis aig na ceannardan Làbarach ann an Westminster dhan phàrtaidh ann an Alba.

Drabastachd Chloinne

Thig dearbhadh bho Riaghaltas na h-Alba an t-seachdain seo gum bi rannsachadh poblach ann mu dhrabastachd chloinne ann an Alba. Tha an rannsachadh a' tighinn an dèidh sgainneil mu sgoiltean leis an Eaglais Chaitligich agus le buidhnean-cùraim eile.

Blàr Buidhe

Thuirt Comhairle nan Eilean Siar gun cùm iad sùil gheur air ionad-cùraim Blàr Buidhe ann an Steòrnabhagh an dèidh do luchd-sgrùdaidh gearainnean a thog teaghlach mun chùram a fhuair boireannach anns an ionad. Feumaidh dachaigh a' Bhlàir Bhuidhe na molaidhean a chur an sàs ron ghearran an ath-bhliadhna.