BBC Naidheachdan

Ceannard ùr air slàinte a' phobaill

Published

Tha NHS na Gàidhealtachd air stiùiriche ùr ainmeachadh airson slàinte a' phobaill agus poileasaidh slàinte.

Tha an Dtr Hugo van Woerden an-dràsta ag obair sa Chuimrigh.

Chaidh e dhan sgoil ann an Inbhir Nis, agus bha e roimhe na dhotair teaghlaich ann am Malaig.

Tha athair, a bhràthair agus dithis pheathraichean dha a' fuireach ann an Inbhir Nis.

Chaidh an dreuchd fhàgail bàn agus an Dtr Margaret Somerville a' leigeil dhi a dreuchd.