Prìs a' chonnaidh ga togail aig Westminster

Dràibhear a' cur connaidh dhan chàr aige
Image caption Gheàrr an sgeama 5sg far prìs a' chonnaidh ann an sgìrean eileanach agus tha plana ann sin a leudachadh gu cuid de sgìrean dùthchail air Tìr-Mòr.

Dh'iarr Ball-pàrlamaid nan Eilean Siar, Aonghas Brianan MacNèill, air Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte tuilleadh airgid a thoirt far prìs a' chonnaidh ann an sgìrean eileanach agus dùthchail.

An-dràsta gheibhear 5sg far prìs gach liotair anns na h-Eileanan agus tha planaichean ann airson an sgeama sin a leudachadh gu cuid de sgìrean dùthchail air Tìr-Mòr.

Thòisich an sgeama ann an sgìrean eileanach ann an 2011,

"Airgead anns a' phoit"

Tha Mgr MacNèill ag ràdh, leis nach deach an t-airgead a chaidh a chur mu seach airson an sgeama a chosg air fad, gun gabhadh 7sg no 8sg a thoirt far gach liotair.

Thuirt e, ged a tha prìs a' chonnaidh air tuiteam air sgàth lùghdachaidh ann am prìs na h-ola, nach eil co-ionnanachd ann fhathast eadar na h-Eileanan agus bailtean air Tìr-Mòr.

Chan eil gealltanas ann nas motha, thuirt e, nach èirich prìs na h-ola a-rithist agus gun adbhraicheadh sin àrdachadh ann am prìsean connaidh air feadh na rìoghachd.

Tuilleadh air an sgeulachd seo